Lexikon

KAMA:

  1. Labdajáték Miskolcról illetve B.-A.-Z.- megyéből.
  2. Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület fenntartható fejlődést népszerűsítő projektje, mely a (1)

Kama játékről kapta a nevét.

KAMA Köztársaság: A mi közösségünk a hajdani Magyarországon, a régi Miskolc területén a Bükk-hegység karsztvizének köszönheti életben maradását. Őseink, az Óvilágvége túlélői, jelenlegi lakhelyünket KAMA Köztársaságnak nevezték el.

Miskolc: Az Óvilágvége előtt Magyarország egyik nagyvárosa. Az Óvilágvége után a Kama Köztársaság fővárosa.

Globális Éghajlati Fordulópont: Az az időpont, mely után már nem lehet megállítani a globális felmelegedést a gleccserek és jégsapkák olvadását, a tengerszint-emelkedést a rendelkezésünkre álló eszközökkel. A GÉF után rendszerressé váló extrém szárazságok, éhínségek, tüzek, özönvizek, áradások humanitárius katasztrófákat, háborús konfliktusokat okoznak.

Vének Tanácsa: A Kama Köztársaság vezetői. A Fenntartható Fejlődés őrei.

Erdő: A természetes felszínborítás végállomása: többé-kevésbé fával borított terület, természeti erőforrás. Szolgáltat oxigént, vad-élőhelyet, takarmányt, forrásvizet, tüzifát, faipari nyersanyagot, épületfát. Megkülönböztetjük a különböző fás ültetvényektől. A játékban az “erdő” terület-típus alatt a természetes erdőn kívül a következő fejlesztések lehetségesek: Fűrészipari fa-hasznú ültetvény, cellulózültetvény, energiaültetvény.

Fűrészipari faültetvénybe a XXI. század elején olyan fákat ültetnek, melyek a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legnagyobb nagy térfogatú faanyagot termelik (pl. akác). A fákat későbbiekben az ipari célnak megfelelő ideig és formában (egyenes elágazás- és csomómentes törzs) nevelik. A különleges fűrészáru előállítására szánt területeken a telepített fák lassú növekedése olykor három nemzedékre növeli a faanyag előállításának hosszát, így az ültetvények hasznát már az unokák látják!

Cellulózültetvény: Gyors növekedésű, főleg fás szárú növényfajokkal betelepített terület, speciális ipari faültetvény. A termesztett fajok és fajták magas cellulóz tartalmú növényeket (nyár, császárfa, stb.)

Energiaültetvény: Az energiaültetvény olyan telepített, gyors növekedésű, főleg fás szárú növénykultúra (energiafűz, nyár, akác, nád, kender), mely telepítésének elsődleges célja az energetikai célú biomassza-termelés. Intenzíven műtrágyázott, gépesített monokultúrák.

Biomassza: Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; az emberi tevékenységek biológiai hulladéka, mellékterméke. A biomassza elsődleges forrása a növények fotoszintetikus tevékenysége, tehát megújuló, de kimeríthető energiaforrás.

Fotoszintézis: A napsugárzás növények általi megkötésének természetes biokémiai folyamata. A fényenergia hasznosítás ősi formája, az összes szerves anyag keletkezésének forrás-folyamata. A mesterséges fotoszintézis – biokémiai napelem fontos fejlesztési irányvonal.

Lakóhely: Itt él a csapatod – a játékban közösséged. Előfeltétele egyéb típusú telkek birtokbavételének.

Lakóház: Ezekben laknak a Kama Köztársaság lakói. Kitűnően szigetelt, illetve földházak.

Napenergia-hasznosítás: Közvetlen formában történhet napelemekkel (elektromosság előállítása), és napkollektorokkal (napsugárzás hővé alakítása). Közvetett napenergia a szél és a víz mozgási illetve helyzeti energiája. A Kama Köztársaság lakói elektromos áram termelésére főleg a Nap energiáját használják közvetlenül, vagy közvetve szélturbináikkal és ritka esetben kis vízerőműveikkel.

Hidrogén-falu: A napenergiával megtermelt elektormos energiával elektrolízis útján bontják a vizet, az így termelt és elkülönített hidrogént pedig sűrített állapotban tárolják. Ezt a hidrogént üzemanyagcellákba vezetve termelnek elekromos energiát később a napenergia rendelkezésre állásától függetlenül. A melléktermék mindössze víz.

Zöld-ipar: Minden ipari tevékenység, ami

  1. csökkenti a mindennapi élet és termelés energia felhasználását,
  2. növeli az energiahatékonyságot,
  3. lehetővé teszi és javítja a megújuló energiák felhasználását
  4. az emberi tevékenység okozta környezeti problémák megoldását teszi lehetővé,
  5. a környezeti problémák MEGELŐZÉSÉT valósítja meg

Példák:

Jármű ipar: újrahasznosítás, hibrid és alternatív meghajtás

Vegyipar: biotechnológiára épülő vegyipari eljárások, amelyek alapanyaga nem kőolaj, hanem mezőgazdasági alapanyagok, hulladékok.

Építőipar: természetes hőszigetelések, alacsony energia-leadású (45-50 KWh/m2/év), passzív-, illetve aktív házak. Talajvédő gazdálkodást lehetővé tevő és klíma-semleges mezőgazdasági eszközök, gépek.

Állattartás: Az állattartás a fotoszintés termékeinek másodlagos átalakításának módja. Az állati fehérje előállítás alapvető tevékenység. Trágyát is termel, ez a talajerő utánpótlásának legfőbb eszközeként nélkülözhetetlen az elemek körforgásának bezárulásához, a talaj szervesanyag tartalmának egyensúlyban tartásához.

Kert: A kertészeti kultúrák – zöldség és gyümölcstermesztés – helye. csapatod számára. Az alábbi fejlesztések lehetségek: konyhakert, gyümölcsöskert, üvegház. A játékban az “kert” terület-típus alatt a következő fejlesztések lehetségesek: gyümölcsöskert, zöldségeskert (konyhakert) szérűskert, akvapónia

Akvapónia: Az intenzív tartályos haltenyésztés (akvakultúra) és a föld nélküli – tápoldatos – növénytermesztés (hidropónia) összekapcsolásával létrehozott élelmiszer termelősterséges ökológiai rendszer, amelyben a körfolyamat mozgatója a napenergia. A halak ürüléke miatt tápanyagban gazdag víz keletkezik, melyet a növényekhez vezetnek. Azok felveszik a benne található tápanyagokat, s miközben szépen teremnek, megtisztítják a halak vizét.

Szérűskert: A lakóházakhoz kapcsolódó zárt, bekerített terület, illetve gazdasági udvar ahol a szalmát, valamint a szálastakarmányt, valamint egyéb nagy tömegű anyagot tárolják.

Víz: A KAMA köztársaság talán a legfontosabb erőforrása. Az aszálytól sújtott Kárpát medencében ott lehetséges eredményesen gazdálkodni, ahol a vízbázis rendelkezésre áll. A ritka helyek egyike a Bükk hegység környezete.

A játékban az “víz” terület-típus alatt a következő fejlesztések lehetségesek: forrás, patak, kút, halastó.

Forrás: Valamely nagyobb felszín alatti víztároló “túlfolyója”. Ugyan pontszerű, de nagyobb területrész vizét gyűjti egybe. Használata legfeljebb ivóvíz célra történik, tekintettel tisztaságára!

Patak: Több forrásból összeadódó elfolyó felszíni víz. Legfeljebb duzzasztva hasznosítható, pl. állattenyésztés vízellátására, a vízkivétel mértéke befolyásolja a patak alsóbb szakaszain lakók hozzáférését az erőforráshoz.

Kút: Fúrt, vagy ásott vízkivételi hely egy felszín alatti vízbázisból. A kitermelés mértéke befolyásolja a környező lakóterületeken élők hozzáférését az erőforráshoz.

Halastó: Felszíni víztározó, amelyet haltenyésztésre használunk. Kevés erőforrás fealhasználásával előállítható állati fehérje a nagy haszna.

Termőföld: Nagy tömegű növényi termék előállítására (növényi biomassza termelésre) használt terület. Feltételesen megújuló természeti erőforrás, nagyon körültekintő művelést igényel, mivel a mezőgazdaságban a legnagyobb természet-átalakítással járó ág.

A játékban az “Termőföld” terület-típus alatt a következő fejlesztések lehetségesek: kaszáló, legelő, szántó, ipari szántó.

Kaszáló: A talaj jelentősebb bolygatása nélkül, emberi, vagy állati izomerővel, esetleg más megújuló energia felhasználásával betakarított szálastakarmány termő terület. A természetes beerdősülést hátráltatja, a kaszálás elmaradása esetén átmegy erdő művelésbe. Munkák: kaszálás, rendkezelés, kazlazás, bálázás, behordás.

Legelő: A talaj jelentősebb bolygatása nélkül, az állatok legeltetésével hasznosított terület. Minimális külső energiabevitelt igényel. A túlterhelés megakadályozása érdekében szakaszokra osztják, az állatokat vándoroltatják, hogy a gyep újra megerősödhessen.

Szántó: Az a terület amelynek talaját minden termelési ciklusban “leradírozzák”. Szántáskor a talaj felső rétegét aláforgatják, vetésig “feketén” (gyommentesen) tartják, hogy egyféle emberi táplálékból, vagy állati takarmányból a lehető legnagyobb mennyiséget nyerjenek. MIndezt – a KAMA Köztársaságban – a lehető legkisebb mennyiségű külső energia felhasználásával.

Ipari szántó: Az a terület amelynek talaját minden termelési ciklusban “leradírozzák”. Szántáskor a talaj felső rétegét aláforgatják, vetésig “feketén” (gyommentesen) tartják, hogy egyféle (nem- élelmiszer) ipari nyersanyagot (cellulóz, keményítő, növényi rost, növényi olaj, stb.) a lehető legnagyobb mennyiségben állítsanak elő, ismét csak a lehető legkisebb mennyiségű külső energia felhasználásával.

Kvíz: Ennek segítségével bővítheted ismereteidet Ó-Miskolcról, illetve a fenntartható fejlődés fontos kérdéseiről. A kvízek megoldásával ugyanakkor a kama pontjaidat is gyarapíthatod.

Ranglista: Ezen láthatod hogy hogy áll jelenleg a csapatod.

Eseménynapló: Ebben rögzítjük az eddigi vásárlásaidat és fejlesztéseidet.

Kama/kamadió: Ezt használva tudsz területeket birtokba venni.

Fejlesztés: Hogy a gondjaidba vett területed minél jobban és fenntarthatóbban szolgálhassa kis közösséged életét, munkát és energiát kell befektetned. Az öt elérhető fejlesztési szint első fokozata a legkevésbé, ötös fokozata a leginkább termelékeny és egyben a leginkább fenntartható.

Birtokbavétel: A Kama Köztársaságban nincs vásárlás. A birtokbavétel is jelképes: a földet gondjainkba vesszük, a föld lehetővé teszi, hogy élhessünk. “Ő” a miénk, mi az övéi vagyunk. A közösségünk következő generációja is “birtokos”, elvárhatja a gondos megőrzést, fejlesztést.

Tulajdon: A Kama Köztársaságban létezik egyfajta magántulajdon, de a XXI. század eleji fogyasztói társadalomban szokásos “vásárlás” nem létezik, mivel pénzt sem lehet felhalmozni. Ha van is valamiféle pénz, az önmagában nem érték. A területeket és egyéb jószágokat gondozásba vesszük, és igyekszünk a legnagyobb felelősséggel gondjukat viselni. Vigyázz! A játék nem feltétlenül jutalmazza a tulajdon felhalmozását! Nem mondhatod, hogy nem figyelmeztettünk!

Terület: A Kama Köztársaság területét egy négyzetrács mentén felosztottuk. A csapatok ezeket a terület-egységeket vehetik birtokba. Egy terület egy tulajdonsággal rendelkezik (pl. jó talaj), ezért egyféleképpen hasznosítható (szántó).

Kiemelt terület: A Kama Köztársaság területén található, a közös múlt miatt különösen értékesként kezelt terület. A Vének Tanácsa még nem döntött a megszerzésének módjáról.